CCoaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een

gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt

en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen

vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke

effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk.

De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de

groep.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een

gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt

en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen

vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke

effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk.

De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de

groep.

oaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een

gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt

en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen

vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke

effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk.

De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de

groep.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op

basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De

coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit

leerproces. Binnen het coachingstraject worden de

doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het

vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de

coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk.

De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag

en denken in de groep. vooraf bepaald. Het doel van

coaching is het vergroten van de persoonlijke

effectiviteit va dan naar collectieve patronen in gedrag

en denken in de groep.

Vormen[bewerken]

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van

coaching in zich hebben. Hieronder volgt een

onvolledige opsomming.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning

van mensen die in de nabije toekomst een assessment

moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een

sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer

zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment

deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van

het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de

effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de

coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren

te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren

van verandering van binnenuit door het bewustzijn te

vergroten over het eigen handelen en door het

bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen

of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven

en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-

job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker

inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en

mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de

medewerker – aan een bestaande of toekomstige

functie. Loopbaancounseling sluit aan bij

competentiemanagement en de

competentieontwikkeling en kan ook goed worden

ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een

organisatie.

Counseling: is een laagdrempelige vorm van

hulpverlening. Het doel van counseling is mensen

helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het

vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen

van kennis en vaardigheden. Counseling is

resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid

van een groep door het herkennen en veranderen van

de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat

anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het

systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de

leden van een groep.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve

patronen in gedrag en denken in de groep. Een

teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team

te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep

in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling

te krijgen.

Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en

acceptatie en verkleint de impact van emoties en

gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in

het richten van aandacht op dat wat er op dat moment

is. Effectief wanneer de coachee met emoties en

terugkerende gedachtenpatronen zit.

Swedana: komt voort uit het boeddhisme. De cliënt

wordt door middel van meditatie, yoga en

gesprekstechnieken zoals de hamar bagram gewezen

op de oorzaak van bepaalde patronen en blokkades.

Door inzicht waarom deze oorzaak vastgehouden wordt

kan een blokkade vrijkomen.

Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse

basis. Meestal ingezet bij managementdevelopment

coaching, maar ook geschikt voor

ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven

kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met

een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager

ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun

werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich

verantwoordelijk voor een product of proces. Ze

kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als

team. De leidinggevende is geen baas maar een coach

van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de

te behalen resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft

handvatten om gericht met de medewerker te werken

aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op

persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken,

zien we het coachen op competentieontwikkeling in het

bijzonder als het stimuleren van de eigen

verantwoordelijkheid voor de eigen

competentieontwikkeling."

Kindercoaching: doel is het coachen van kinderen bij

het ontdekken van de eigen kwaliteiten en

mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die

voor het kind moeilijk zijn, het nemen van

verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en

grenzen en het bereiken van een door het kind (en de

ouders) vastgesteld haalbaar doel.

Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan

zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen,

dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat

zijwegen naar de kern leiden en dat mensen

veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt hierdoor

moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende

overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te

nemen. Door zich assertief tegen de coach te

verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen,

zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en

waardering te uiten.

Psychosynthese coaching: activeert de scheppende

vermogens, die de cliënt de moed geven om het

bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn

op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording,

professionele ontwikkeling of op bezieling in leven en

werk.

Definitie[bewerken]

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op

basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De

coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit

leerproces. Binnen het coachingstraject worden de

doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het

vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de

coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk.

De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag

en denken in de groep.

Vormen[bewerken]

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van

coaching in zich hebben. Hieronder volgt een

onvolledige opsomming.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning

van mensen die in de nabije toekomst een assessment

moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een

sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer

zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment

deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van

het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de

effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de

coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren

te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren

van verandering van binnenuit door het bewustzijn te

vergroten over het eigen handelen en door het

bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen

of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven

en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-

job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker

inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en

mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de

medewerker – aan een bestaande of toekomstige

functie. Loopbaancounseling sluit aan bij

competentiemanagement en de

competentieontwikkeling en kan ook goed worden

ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een

organisatie.

Counseling: is een laagdrempelige vorm van

hulpverlening. Het doel van counseling is mensen

helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het

vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen

van kennis en vaardigheden. Counseling is

resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid

van een groep door het herkennen en veranderen van

de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat

anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het

systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de

leden van een groep.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve

patronen in gedrag en denken in de groep. Een

teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team

te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep

in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling

te krijgen.

Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en

acceptatie en verkleint de impact van emoties en

gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in

het richten van aandacht op dat wat er op dat moment

is. Effectief wanneer de coachee met emoties en

terugkerende gedachtenpatronen zit.

Swedana: komt voort uit het boeddhisme. De cliënt

wordt door middel van meditatie, yoga en

gesprekstechnieken zoals de hamar bagram gewezen

op de oorzaak van bepaalde patronen en blokkades.

Door inzicht waarom deze oorzaak vastgehouden wordt

kan een blokkade vrijkomen.

Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse

basis. Meestal ingezet bij managementdevelopment

coaching, maar ook geschikt voor

ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven

kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met

een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager

ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun

werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich

verantwoordelijk voor een product of proces. Ze

kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als

team. De leidinggevende is geen baas maar een coach

van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de

te behalen resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft

handvatten om gericht met de medewerker te werken

aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op

persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken,

zien we het coachen op competentieontwikkeling in het

bijzonder als het stimuleren van de eigen

verantwoordelijkheid voor de eigen

competentieontwikkeling."

Kindercoaching: doel is het coachen van kinderen bij

het ontdekken van de eigen kwaliteiten en

mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die

voor het kind moeilijk zijn, het nemen van

verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en

grenzen en het bereiken van een door het kind (en de

ouders) vastgesteld haalbaar doel.

Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan

zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen,

dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat

zijwegen naar de kern leiden en dat mensen

veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt hierdoor

moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende

overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te

nemen. Door zich assertief tegen de coach te

verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen,

zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en

waardering te uiten.

Psychosynthese coaching: activeert de scheppende

vermogens, die de cliënt de moed geven om het

bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn

op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording,

professionele ontwikkeling of op bezieling in leven en

werk.

finitie[bewerken]

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op

basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De

coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit

leerproces. Binnen het coachingstraject worden de

doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het

vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de

coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk.

De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag

en denken in de groep.

Vormen[bewerken]

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van

coaching in zich hebben. Hieronder volgt een

onvolledige opsomming.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning

van mensen die in de nabije toekomst een assessment

moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een

sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer

zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment

deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van

het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de

effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de

coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren

te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren

van verandering van binnenuit door het bewustzijn te

vergroten over het eigen handelen en door het

bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen

of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven

en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-

job fit. Een loopbaancounselor helpt een medewerker

inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en

mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de

medewerker – aan een bestaande of toekomstige

functie. Loopbaancounseling sluit aan bij

competentiemanagement en de

competentieontwikkeling en kan ook goed worden

ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een

organisatie.

Counseling: is een laagdrempelige vorm van

hulpverlening. Het doel van counseling is mensen

helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het

vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen

van kennis en vaardigheden. Counseling is

resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid

van een groep door het herkennen en veranderen van

de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat

anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het

systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de

leden van een groep.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve

patronen in gedrag en denken in de groep. Een

teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team

te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep

in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling

te krijgen.

Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en

acceptatie en verkleint de impact van emoties en

gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in

het richten van aandacht op dat wat er op dat moment

is. Effectief wanneer de coachee met emoties en

terugkerende gedachtenpatronen zit.

Swedana: komt voort uit het boeddhisme. De cliënt

wordt door middel van meditatie, yoga en

gesprekstechnieken zoals de hamar bagram gewezen

op de oorzaak van bepaalde patronen en blokkades.

Door inzicht waarom deze oorzaak vastgehouden wordt

kan een blokkade vrijkomen.

Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse

basis. Meestal ingezet bij managementdevelopment

coaching, maar ook geschikt voor

ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven

kan het commitment bij medewerkers verhogen. Met

een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager

ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun

werk en de organisatie. Medewerkers voelen zich

verantwoordelijk voor een product of proces. Ze

kunnen zichzelf motiveren, zowel individueel of als

team. De leidinggevende is geen baas maar een coach

van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de

te behalen resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft

handvatten om gericht met de medewerker te werken

aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op

persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken,

zien we het coachen op competentieontwikkeling in het

bijzonder als het stimuleren van de eigen

verantwoordelijkheid voor de eigen

competentieontwikkeling."

Kindercoaching: doel is het coachen van kinderen bij

het ontdekken van de eigen kwaliteiten en

mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die

voor het kind moeilijk zijn, het nemen van

verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en

grenzen en het bereiken van een door het kind (en de

ouders) vastgesteld haalbaar doel.

Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan

zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen,

dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat

zijwegen naar de kern leiden en dat mensen

veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt hierdoor

moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende

overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te

nemen. Door zich assertief tegen de coach te

verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen,

zichzelf realistischer te bekijken en genegenheid en

waardering te uiten.

Psychosynthese coaching: activeert de scheppende

vermogens, die de cliënt de moed geven om het

bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn

op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording,

professionele ontwikkeling of op bezieling in leven en

werk.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op

basis van een gelijkwaardige éDDcefinitie[bewerken]

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige

één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit

leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel

van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.

Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve

patronen in gedrag en denken in de groep.

Vormen[bewerken]

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben.

Hieronder volgt een onvolledige opsomming.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije

toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een

sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en

zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee

voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in

beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van

binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het

bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een

grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor

helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden.

Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige

functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de

competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het

mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Counseling: is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling

is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van

antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is

resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het

herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat

anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de

coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de

groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om

vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of

ontwikkeling te krijgen.

Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van

emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van

aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties

en terugkerende gedachtenpatronen zit.

Swedana: komt voort uit het boeddhisme. De cliënt wordt door middel van meditatie,

yoga en gesprekstechnieken zoals de hamar bagram gewezen op de oorzaak van

bepaalde patronen en blokkades. Door inzicht waarom deze oorzaak vastgehouden

wordt kan een blokkade vrijkomen.

Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij

managementdevelopment coaching, maar ook geschikt voor

ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven kan het commitment bij

medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager

ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie.

Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen

zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas

maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen

resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de

medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op

persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op

competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen

verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling."

Kindercoaching: doel is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen

kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind

moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en

grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar

doel.

Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je

hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat

zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het

wordt hierdoor moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn

negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te

verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken

en genegenheid en waardering te uiten.

Psychosynthese coaching: activeert de scheppende vermogens, die de cliënt de

moed geven om het bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn op

persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, professionele ontwikkeling of op

bezieling in leven en werk.

Definitie[bewerken]

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige

één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit

leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel

van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.

Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve

patronen in gedrag en denken in de groep.

Vormen[bewerken]

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben.

Hieronder volgt een onvolledige opsomming.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije

toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een

sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en

zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee

voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in

beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van

binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het

bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een

grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor

helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden.

Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige

functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de

competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het

mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Counseling: is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling

is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van

antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is

resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het

herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat

anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de

coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de

groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om

vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of

ontwikkeling te krijgen.

Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van

emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van

aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties

en terugkerende gedachtenpatronen zit.

Swedana: komt voort uit het boeddhisme. De cliënt wordt door middel van meditatie,

yoga en gesprekstechnieken zoals de hamar bagram gewezen op de oorzaak van

bepaalde patronen en blokkades. Door inzicht waarom deze oorzaak vastgehouden

wordt kan een blokkade vrijkomen.

Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij

managementdevelopment coaching, maar ook geschikt voor

ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven kan het commitment bij

medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager

ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie.

Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen

zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas

maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen

resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de

medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op

persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op

competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen

verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling."

Kindercoaching: doel is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen

kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind

moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en

grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar

doel.

Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je

hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat

zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het

wordt hierdoor moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn

negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te

verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken

en genegenheid en waardering te uiten.

Psychosynthese coaching: activeert de scheppende vermogens, die de cliënt de

moed geven om het bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn op

persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, professionele ontwikkeling of op

bezieling in leven en werk.

efinitie[bewerken]

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige

één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit

leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel

van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.

Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve

patronen in gedrag en denken in de groep.

Vormen[bewerken]

Er zijn veel vormen van begeleiding die elementen van coaching in zich hebben.

Hieronder volgt een onvolledige opsomming.

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije

toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een

sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en

zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en hierdoor optimaal uit de verf komt.

Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee

voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in

beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van

binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het

bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een

grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.

Loopbaancounseling: heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancounselor

helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden.

Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige

functie. Loopbaancounseling sluit aan bij competentiemanagement en de

competentieontwikkeling en kan ook goed worden ingezet binnen het

mobiliteitsbeleid van een organisatie.

Counseling: is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling

is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van

antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is

resultaatgericht en pragmatisch van aard.

Systemic coaching: gaat uit van de gedachte dat een lid van een groep door het

herkennen en veranderen van de eigen (gedrags-)patronen kan stimuleren dat

anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de

coach naar de relatie tussen de leden van een groep.

Teamcoaching: de coach zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de

groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om

vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of

ontwikkeling te krijgen.

Mindfulness coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van

emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de coachee in het richten van

aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de coachee met emoties

en terugkerende gedachtenpatronen zit.

Swedana: komt voort uit het boeddhisme. De cliënt wordt door middel van meditatie,

yoga en gesprekstechnieken zoals de hamar bagram gewezen op de oorzaak van

bepaalde patronen en blokkades. Door inzicht waarom deze oorzaak vastgehouden

wordt kan een blokkade vrijkomen.

Immediate coaching: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij

managementdevelopment coaching, maar ook geschikt voor

ziekteverzuimbegeleiding en -preventie.

Coaching als managementstijl: coachend leidinggeven kan het commitment bij

medewerkers verhogen. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager

ervoor dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie.

Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor een product of proces. Ze kunnen

zichzelf motiveren, zowel individueel of als team. De leidinggevende is geen baas

maar een coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de te behalen

resultaten – althans voor het hoe.

Competentieontwikkelingsgericht coachen: geeft handvatten om gericht met de

medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op

persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op

competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de eigen

verantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling."

Kindercoaching: doel is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen

kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind

moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en

grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar

doel.

Provocatieve coaching: gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je

hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat

zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het

wordt hierdoor moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn

negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te

verdedigen leert de cliënt voor zichzelf op te komen, zichzelf realistischer te bekijken

en genegenheid en waardering te uiten.

Psychosynthese coaching: activeert de scheppende vermogens, die de cliënt de

moed geven om het bestaan met nieuw elan voort te zetten. Kan gericht zijn op

persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, professionele ontwikkeling of op

bezieling in leven en werk.

énCoaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een

gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en

begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf

bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van

de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar

collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Coaching is een vorm van

persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De

coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het

coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het

vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is

echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en

denken in de groep. -op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en

begeleidt dit Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een

gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en

begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf

bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van

de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar

collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. leerproces. Binnen het

coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het

vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van grCoaching

is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-

één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.

Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching

is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van

groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in

gedrag en denken in de groep. oepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar

collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

HOME COACHING COUNSELING / BURNOUT HYPNOSE-1 HYPNOSE-2 EERSTE LIJN TARIEVEN CONTACT
© POWER TRAIL 2017

COACHING

Wanneer zaken boven het hoofd dreigen te groeien,

probleemsituaties niet meer objectief ingeschat

kunnen worden, beleidsrichtingen maar moeilijk te

bepalen blijken, dan is het moment van een

objectieve coach aangebroken.

 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.

DE GEHANTEERDE VORMEN:

Assessmentcoaching: begeleiding en ondersteuning van mensen die in de nabije toekomst een assessment moeten afleggen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatieprocedure). Doel is dat de coachee met meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn aan het assessment deelneemt, en            hierdoor optimaal uit de verf komt. Persoonlijke coaching: is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De            bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren. Transformationele coaching: is gericht op het faciliteren van verandering van binnenuit door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen en door het bevrijden van aanwezig potentieel bij mensen, groepen of organisaties, zodat er een grotere kwaliteit van leven en werken ontstaat.
COACHING