HOME COACHING COUNSELING / BURNOUT HYPNOSE-1 HYPNOSE-2 EERSTE LIJN TARIEVEN CONTACT
© POWER TRAIL 2017

VOOROORDELEN HYPNOSE

Even wat vooroordelen op een rijtje gezet:

“Ik geloof er niet in, dus werkt het niet”.

Deze mensen kan ik gerust stellen. Hypnose is slechts een techniek die, wanneer

goed uitgevoerd, altijd werkt. Geloof komt er niet aan te pas. Het is wel zo dat je

door middel van een hypnotische trance op een 'geloofs' niveau terechtkomt.

Hiermee wil ik alleen maar aangeven dat suggesties, op dat niveau gegeven,

zondermeer en indringend gehoord zullen worden. Of ze ook opgevolgd gaan

worden hangt af van de acceptabelheid ervan. Daarbij dienen ze ook niet tegen de

door de gehypnotiseerde gehanteerde normen en waarden in te druisen.

"Ik weet na een hypnose niet wat er gebeurd is. Ik ben in een soort hypnotische

narcose geweest."

Een idee dat niet klopt. Tijdens de hypnotische trance ben je je bewust van jezelf.

Meer dan dat zelfs, je bent je ook veel meer bewust van je omgeving dan normaal.

Meestal zijn je ogen gesloten en ben je sterker geconcentreerd waardoor je meer

hoort, ruikt, enz. Je trance kan zo diep, zo zuiver zijn dat je de opgeroepen

voorstellingen in al hun facetten beleefd. Gaat het om een herinnering dan kan

deze zo levendig zijn, alsof het een droom is. Het enige verschil is dat je jezelf

volledig bewust bent van de situatie waar je tijdens het meemaken van de

herinnering in verkeert.

“Kom ik nog wel uit de hypnose?”

Een hypnotische trance dient in stand gehouden te worden door een continue

stimulans van buiten. Wanneer de hypnotiseur stopt met ondersteunende

suggesties dan stopt ook de trance. Afhankelijk van de diepte van de trance kan

dit van een paar minuten tot een paar uur duren. Als de hypnotiseur stopt met zijn

suggesties dan komt de gehypnotiseerde dus uit trance. De tijd die dit in beslag

neemt is voldoende om de effecten van de trance volledig teniet te doen. Wanneer

een trance abrupt wordt afgebroken dan kan dit wel bijeffecten hebben.

Bijvoorbeeld het nog niet helder kunnen denken omdat je hoofd vol watten lijkt te

zitten of het gevoel dat er een strakke band om je hoofd zit. Het is de taak van de

hypnotiseur om het uit trance raken te begeleiden en de gehypnotiseerde

voldoende tijd te gunnen om volledig uit trance te raken. Een goede hypnotiseur

controleert ook altijd of dergelijke bijeffecten aanwezig zijn.

"Wanneer ik in trance ben dan ben ik overgeleverd aan de omgeving. Wanneer er

dan gevaarlijke situaties ontstaan kan ik daarvan het slachtoffer worden."

Een mens beschermt zichzelf en zeker wanneer hij in trance is. Stel bijvoorbeeld

dat de gasvlam van het gasfornuis dooft en het gas blijft ontsnappen. De geur van

het gas wordt door de gehypnotiseerde onderbewust geïnterpreteerd als een

signaal van gevaar. Daardoor zal de gehypnotiseerde snel uit zijn trance ontwaken.

Een plotseling onverwacht geluid zal hetzelfde effect hebben. Vergelijk het maar

met de spontane trance die ontstaat wanneer iemand als bestuurder in de auto zit

en over een bekende weg rijdt. Een situatie die de meeste automobilisten bekend

zal voorkomen. Plotseling kom je erachter dat je al veel verder bent dan je

verwacht had te zijn.

Wilt u een afspraak maken ga dan naar contact.

HYPNOSE-2